Go to ...
RSS Feed

Ocak 16, 2019

Ekonomik Büyümede Eğitim Yatırımlarının Önemi


Ekonomik Büyümede Eğitim Yatırımların Önemi

 

Sponsor Reklam

Ulusal ekonomilerin temel hedefi yüksek katma değer yaratarak büyüme hızını sürdürülebilir hale getirmektir. Bir ekonomide katma değer yaratabilmek ve büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek için gereken en önemli şey nitelikli işgücü ile beşeri sermaye gösterilmektedir.

Günümüzde büyüme modellerinde hızla değişiklikler gözlemlenmektedir. Büyüme hedefleri doğrultusunda pek çok kişi beşeri sermaye için kas gücünü tercih etmek yerine beyin ve fikir gücünden faydalanıyor.

Sponsor Reklam

Beyin ve fikir gücünü kullanan ekonomilerde hızlı bir şekilde büyüme meydana gelmektedir. Ekonomik büyüme için gerekli unsurların değişiklik göstermesiyle birlikte ekonomideki büyüme oranını hesaplamada da değişiklikler gözlemlenmektedir.

Pek çok araştırmacı ekonomik büyümenin ana nedenini iş gücünde yaşanan eğitim düzeyinin hızla artış göstermesine bağlamaktadır. Eğitimin ekonomiye önemli ölçüde katkısı olduğu belirtilmektedir.

Ekonomik Büyüme İle Eğitim Arasındaki İlişki

Yapılan araştırmalarda ekonomideki büyümenin önemli bir bölümünü iş gücünde yaşanan eğitim oranının artması oluşturmaktadır.

Ekonomik yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında nedensellik bağına gidildiğinde ekonomik büyümenin eğitim yatırımlarına etkisi olmadığı gözlemlenirken eğitim yatırımlarının ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği gözlemlenmektedir.

 

 

 

Eğitim Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olumlu Katkısı

 

Eğitim yatırımlarının ülkemizde arttırılması gerekmektedir. Ekonomik büyümeye eğitim yatırımlarının olumlu yönde katkı sağladığı düşünüldüğünde Türkiye’de eğitim yatırımları oranının hızlı bir şekilde arttırılması gerekmektedir.

Eğitim yatırımları için yönlendirilen kamu kaynakları yetersiz olup kamu dışından sağlanan yatırımlarından da oldukça düşük oranda olduğu tespit edilmektedir. Türkiye’de eğitim yatırımlarını arttırabilmek için yatırım teşvikleri verilmelidir.

Eğitim sektöründe insan faktörü oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca eğitim sektöründe kullanılan tüm materyaller ve malzemelerin modernleştirilmesi ve dünya çapında bir niteliğe ulaşması da eğitim alanında yapılabilecek önemli bir yatırımdır.

Emek yoğun bir hizmet olan eğitim sektörüne sunulan yatırımların arttırılması ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yaratacaktır.

Tags: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir