Haciz Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey

Haciz Hakkında Herşey

Bireysel ya da kurumsal olarak karşılıklı borç alacak ilişkisinde, borçlunun borcunu ödememesi ile başlayan sürecin son aşamasında haciz işlemi devreye girer. Bu işleme gelene kadar yasal süreçler içerisinde borcun talep edilen kısmının ya da tamamının ödenmemiş olması şartı gerçekleşmelidir.

 

Sponsor Reklam

Alacaklı lehine borçlunun taşınır ya da taşınmaz mallarına haciz memurları tarafından el konulması işlemine kısaca haciz denilmektedir. Borçlunun el konan malları yediemin deposuna nakliye edilir, buradan satışa sunulur ve elde edilen para ile borçlunun borç tutarı alacaklıya devredilir.

Çok sık rastlanmamakla birlikte, satış sonrasında kalan para varsa ve ikinci veya daha çok dereceden alacaklı davası söz konusu değilse, artan para borçlunun kendisine verilmektedir. Kanunen haczi yapılamayacak mallar da bulunmakla birlikte, bu mallar liste halinde alacaklıya ve borçluya bildirilmektedir.

Sponsor Reklam

Banka Konut ve Taşıt Kredilerinde Haciz

Banka kredilerindeki haciz işlemlerinde ipotek veya rehin var ise öncelikli olarak bu mallar üzerine haciz yapılmakta, alacaklı olarak banka vermiş olduğu krediyi son aşamada bu şekilde tahsil etmektedir. Güncel kanunlar banka avukatları tarafından uygulamaya konarak ilgili işlemler kısa sürede gerçekleştirilebilir.

Konut kredilerinde kredi konusu ev banka lehine birinci dereceden ipotek yapılır. Yapılan ipoteğe istinaden ve tüm ihtarlara rağmen yasal süreç içerisinde borç ödemesi gerçekleşmeze ilgili taşınmazın üzerindeki ipotek devreye sokularak banka lehine satışa çıkarılır ve borç satıştan elde edilen para ile kapatılır.

Taşıt kredilerinde ruhsat üzerine banka lehine rehin konur. Ruhsat rehinli iken satım veya devir işlemi gerçekleşemez. Gerçekleşmesi bankanın bilgisi ve onayı olması koşulu ile yapılabilir. Borcun ödenmemesi durumunda son aşamada rehinli ruhsat banka lehine işleme konarak satış gerçekleştirilir ve borç elde edilen para ile kapatılarak bankanın alacağının tahsil edilmesi sağlanmış olur.

Banka İhtiyaç Kredileri ve Kredi Kartları Borçlarında Haciz

İhtiyaç kredilerinde ve kredi kartlarında banka tarafından herhangi bir taşınır ya da taşınmaz mal üzerine rehin ya da ipotek konulması söz konusu değildir. Genel amaçlı kullanımı olan ihtiyaç kredilerinde ve kredi kartlarında borcun ödenmemesi durumunda banka son ana kadar parayı nakit olarak tahsil etme yoluna gider.

 

Borçluya yapılandırma, taksitlendirme gibi seçenekler sunan bankalar, İcra Müdürlüğü aracılığı ile borçluya ödeme emri göndererek borcun yasal süreçler içerisinde nakit olarak tahsil edilmesi konusunda borçluyla doğrudan ya da dolaylı olarak irtibat haline geçerler. Söz konusu ödeme hala gerçekleşmez ise son aşamada bankaların haciz işlemleri için İcra Müdürlüğü’ne başvurması ile ev veya mal haczi yoluyla borcun tahsili sağlanmaktadır.

İhtiyaç kredilerinde ve kredi kartı borçlarında ev, maaş, araç ve taşınmaz haczi söz konusu olduğunda süreç daha da uzayacağı için bankalar bu borçların mümkün olduğunca nakit olarak tahsili için borçluyla sürekli irtibat halinde kalmayı tercih ederler.

Haciz ve Kefil İlişkisi

Genellikle haciz işlemine gelene kadar bireysel ya da kurumsal alacaklılar için nakit olarak tahsilat yolu seçenekleri uygulanır. Borçlu borcunu ödemediği durumlarda ikinci seçenek olarak kefilden borcun tahsil edilmesi yoluna gidilir. Bu aşamada önce borçlu sonra kefilin taşınır veya taşınmaz malları üzerine haciz işlemi başlatılır.Önce borçlu sonra kefil sıralaması tercih edilen bir sıralama olup, kanunen böyle bir zorunluluk yoktur.

İcra Dairesi’nce onaylanmış  işlem için önce kefile de gidilebilir ve bu yasaldır. Bununla birlikte bilinmelidir ki kefil borçlunun tüm borcundan mesuldür ve borçlu borcunu ödemediğinde ilk muhatap kefil olmaktadır.

Hem borçlular hem de kefiller için ödenmemiş borçlardan dolayı mevcut bir dava ve haciz istemi olup olmadığı online olarak İcra Müdürlükleri tarafından kişilere bildirilmek üzere resmi internet sayfalarında sorgulama ekranlarından ulaşılabilir durumdadır.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*